Hvad er Greenland Payroll?

Greenland Payroll er et lønsystem der er
100 %
integreret i Microsoft Dynamics 365 Business Central – og det er
100 %
tilrettet grønlandsk løn – og det er 
100 % tilgængeligt via Microsoft AppSource.

Hvad betyder 100 % tilrettet
grønlandsk løn?

Det betyder bl.a.:

 • Grønlandsk ferielov
 • Grønlandsk pension
 • Grønlandsk skat
 • A11 og A1
 • Grønlandske overenskomster
 • osv…

Greenland Payroll udvikles løbende så det tilgodeser brugernes behov, gældende regler og overenskomster i Grønland.

Hvad betyder 100 %
integreret?

Det betyder bl.a. udnyttelse af:

 • Finansbogføring
 • Sags- og ressourceintegration
 • Afstemning
 • Fravær
 • osv…


Greenland Payroll har en meget simpel prismodel.

Hvad koster det?

20,- kr pr. lønseddel

Afregningen er meget simpel. Der er en variabel del pr. lønseddel og ikke mere!

 • 20,- kr. pr. lønseddel (2022)


Herudover kan opsætning og igangsætning af nyimplementering afregnes til 350,- kr. pr. medarbjeder (dog min. 5.000,-) eller efter behov.

Det er også muligt at tilkøbe integration til SmartTID for nem styring og registrering af komme/gå, tid og job.

Greenland Payroll Help page

Frequently asked questions

Hvorfor er fradraget højere end forventet?

Fradrag i en simulering er summen af det uudnyttede fradrag indtil lønperiodens slutdato. Det fremgår utvetydigt af Skattestyrelsens dokument “Skattetræk i Grønland”. at uudnyttet fradrag kan udnyttes i efterfølgende periode.

Hvis der er perioder før den aktuelle, hvor fradraget ikke er udnyttet, så får medarbejderen fordel af dette i den indeværende periode.

Hvis den ansatte ikke har fået løn i sidste lønperiode i skatteåret, vil det være nødvendigt at fjerne fradraget for den uudnyttede periode inden lønberegning i det nye år. Dette gøres på siden Medarbejderskattekort. Her findes en funktion til at fjerne fradraget for en periode.

Funktionen til at fjerne fradrag kan også bruges, hvis der er indtastet skattekort for en forkert periode.

Der vil altid være en log på ændringerne, så det er muligt at følge, hvad der er sket. Denne kan ses under Medarbejderskattekort og funktionen Skattekort Fradragslønart.

Hvorfor beregnes der ikke løntilbageholdelse som en procent af grundlaget?

Funktionaliteten til beregning af lønindeholdelse eller løntilbageholdelse som en procentdel af lønnen kræver, at lønarten er indstillet hertil. Dette gøres i feltet Outputgrænse, som indstilles til værdien “Tilbageholdelse”.

Lønarten skal herudover have en Inputenhed, som svarer til det ønskede grundlag.

Kan man se, hvem der har ændret satsen på en lønart?

Installationen af Grønlandsk Løn markerer automatisk alle væsentlige opsætningstabeller til overvågning af den indbyggede ændringslogfunktionalitet i standard Business Central.

Denne skal dog være aktiveret, hvilket sker på siden “Opsætning af ændringslog”.

Herefter kan alle ændringer ses på siden “Ændringslogposter”.

Kan man undgå, at der dannes poster for lønarter, som kun har input og ikke output?

Feltet “Undlad nul-output” på lønarten kan markeres for at der ikke skal dannes lønposter, hvis der ikke er et output. Herved vises lønarten heller ikke på lønsedlen.

Hvad er lønsimulering?

Når alle registreringer er bogført i lønkladderne, så udføres lønsimulering.

Denne vil oprette en simuleret lønberegning, som kan bruges til at kontrollere lønsedler og til at afstemme finans, inden lønnen bogføres endeligt.

Hvad er en testsimulering?

Processen med at simulere løn for en medarbejder uden at have bogført lønregistreringer eller ud fra eksisterende lønkladdelinjer hedder testsimulering.

Du kan starte simuleringen direkte fra medarbejderkortet eller fra en lønkladdelinje ved at bruge menupunktet “Testsimulering”.

Systemet vil køre en midlertidig opsamling af gentagelseslønarter og kombinere disse med eventuelt eksisterende lønkladelinjer. Lønkladdelinjer prioriteres frem for gentagelseslønarter, hvilket betyder, at hvis du allerede har brugt funktionen til at hente gentagelseslønarter ind i en lønkladde, så vil disse blive brugt frem for den temporære opsamling. Sammenligningen udføres på lønsartskode.

Alle eksisterende lønkladdelinjer tages med i testsimuleringen, så dette kan også bruges til medarbejdere på timeløn for at simulere løn, når timerne er importeret til lønkladden.

Kan man indlæse data i en lønkladde?

Ja, det kan man!

Man kan indlæse registreringer fra en masse forskellige andre systemer. Eksempelvis Tracelink, SmartTid, Lessor T/A, JobManager mv.


Generel lønkladdeimport

Business central stiller et gerenelt framework til rådighed for import og eksport af filer. Dette framework kaldes Dataudveksling.

I Grønlandsk Løn kan du derfor bruge standard Dataudvekslingsdefinitioner til at importere filer i en lønkladde.

Du kan dermed importere vidt forskellige filer fra mange systemer blot ved at lave en opsætning. Det kan f.eks. være tekstfiler med tidsregisteringer, ferieafholdelse, bildage eller lign.

Hvad med Excel-filer? Selvfølgelig da! Se nærmere i den tilhørende opsætningssektion.


Daglig brug

Igangsætning af import sker fra lønkladden.

Vælg menupunktet “Import”.

Vælg blandt de tilgængelige importtyper.

Træk en fil til siden.

Verificér de importerede linjer og bogfør kladden.

Så let er det!


Se vores opsætningsvejledning for nærmere information.