Hvad er Greenland Payroll?

Greenland Payroll er et lønsystem der er
100 %
integreret i Microsoft Dynamics 365 Business Central – og det er
100 %
tilrettet grønlandsk løn – og det er 
100 % tilgængeligt via Microsoft AppSource.

Hvad betyder 100 % tilrettet
grønlandsk løn?

Det betyder bl.a.:

 • Grønlandsk ferielov
 • Grønlandsk pension
 • Grønlandsk skat
 • A11 og A1
 • Grønlandske overenskomster
 • osv…

Greenland Payroll udvikles løbende så det tilgodeser brugernes behov, gældende regler og overenskomster i Grønland.

Hvad betyder 100 %
integreret?

Det betyder bl.a. udnyttelse af:

 • Finansbogføring
 • Sags- og ressourceintegration
 • Afstemning
 • Fravær
 • osv…


Greenland Payroll har en meget simpel prismodel.

Hvad koster det?

20,- kr pr. lønseddel

Afregningen er meget simpel. Der er en variabel del pr. lønseddel og ikke mere!

 • 20,- kr. pr. lønseddel (2022)


Herudover kan opsætning og igangsætning af nyimplementering afregnes til 350,- kr. pr. medarbjeder (dog min. 5.000,-) eller efter behov.

Det er også muligt at tilkøbe integration til SmartTID for nem styring og registrering af komme/gå, tid og job.

Greenland Payroll Help page

Frequently asked questions

Hvorfor er fradraget højere end forventet?

Fradrag i en simulering er summen af det uudnyttede fradrag indtil lønperiodens slutdato.

Hvis der er perioder før den aktuelle, hvor fradraget ikke er udnyttet, så får medarbejderen fordel af dette i den indeværende periode.

Hvis den ansatte ikke har fået løn i sidste lønperiode i skatteåret, vil det være nødvendigt at fjerne fradraget for den uudnyttede periode inden lønberegning i det nye år. Dette gøres på siden Medarbejderskattekort. Her findes en funktion til at fjerne fradraget for en periode.

Funktionen til at fjerne fradrag kan også bruges, hvis der er indtastet skattekort for en forkert periode.

Der vil altid være en log på ændringerne, så det er muligt at følge, hvad der er sket. Denne kan ses under Medarbejderskattekort og funktionen Skattekort Fradragslønart.

Hvorfor beregnes der ikke løntilbageholdelse som en procent af grundlaget?

Funktionaliteten til beregning af lønindeholdelse eller løntilbageholdelse som en procentdel af lønnen kræver, at lønarten er indstillet hertil. Dette gøres i feltet Outputgrænse, som indstilles til værdien “Tilbageholdelse”.

Lønarten skal herudover have en Inputenhed, som svarer til det ønskede grundlag.

Kan man se, hvem der har ændret satsen på en lønart?

Installationen af Grønlandsk Løn markerer automatisk alle væsentlige opsætningstabeller til overvågning af den indbyggede ændringslogfunktionalitet i standard Business Central.

Denne skal dog være aktiveret, hvilket sker på siden “Opsætning af ændringslog”.

Herefter kan alle ændringer ses på siden “Ændringslogposter”.

Kan man undgå, at der dannes poster for lønarter, som kun har input og ikke output?

Feltet “Undlad nul-output” på lønarten kan markeres for at der ikke skal dannes lønposter, hvis der ikke er et output. Herved vises lønarten heller ikke på lønsedlen.